Çocuk diş hekimliği için özel düzenlenmiş çocuk diş kliniğinde pedodonti alanındaki bütün tedaviler uygulanır. Çocuk diş hekimi hastanın şikâyeti ne olursa olsun bütün ağzı kapsayan bir muayene yapar ve bulgulara göre tedavi planlamasını veliye sunar. Bu tedavi planlaması, çocuğun şikâyetine yönelik dişlerine hangi tedavilerin uygulanabileceğinin yanı sıra çocuğun ağız sağlığını iyileştirmeye yönelik koruyucu tedavileri de içine alır.

Çocuk Diş Hekimi (Pedodontist)’in yaptığı tedavi planlamasında amaç, mevcut şikâyetlerin giderilmesi ve gelecekte sorun oluşturabilecek durumlar için önlem almaktır. Bu muayene ve tedavi planlaması yapılmadan önce hastanın genel sağlık ve aile bilgilerini ve geçmiş diş hekimliği deneyimlerini öğrenmek önemlidir. Bu bilgilerin alınması en uygun ve en gerçekçi tedavi seçeneklerinin sunulmasını sağlar.

Çocuk Diş Hekimi (Pedodontist), bebeklikten itibaren süt dişlerinin bütün tedavilerini takip ederek çocuğun daimi dişlenmeye sağlıklı geçişi sağlar. Süt ve daimi dişlerin bir arada ağızda bulunduğu karma dişlenme döneminde de genç daimi dişlerin ileriki yıllara sağlıklı ulaşmasını hedefler. Çocuk Diş Hekimi (Pedodontist), yapılması gereken tedavilerin, alınması gereken önlemlerin ağız sağlığı ve genel sağlık için faydaları konusunda ebeveyne bilgi verir. Daimi dişlenmeye sağlıklı geçiş, ömür boyu ağız diş sağlığı için ilk basamaktır.

Çocukların tedavileri sırasında, çocuğun uyumunu sağlamak amacıyla, yaşına uygun bazı davranış yönlendirme yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler aynı zamanda çocuğun gelecekte diş hekiminden korkmamasını da sağlar.

Çocuk hastanın yaşına ve yapılan tedavilere uygun kontrol aralıkları belirlenerek hastanın düzenli olarak Çocuk Diş Hekimi (Pedodontist)’e muayene olması da bu tedavi planlamasına dahildir. Bu kontrollerde çocuğun ağız sağlığı için alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı gözlemlenirken çocuk ve ebeveyn için de yeni bir motivasyon kazandırılır.